WOLS English Course - Dopravní provoz - 1/1
(E-DP-1/1)


Welcome to Wise Owl Language School(WOLS).

Tento kurz je určen studentům 1. ročníku čtyřletého studijního oboru dopravní provoz a autotronik. Svým rozsahem koresponduje se školním vzdělávacím programem a učivem probíraným v hodinách anglického jazyka. Slouží jako podpora k běžné výuce a pomáhá pomocí různých metod e-learningu zlepšovat dovednosti v oblasti použití jazyka anglického.