Fyzika pro druhý ročník studijních oborů
(F-II.)


Mechanické kmitání a vlnění, akustika, optika, atomová fyzika, astrofyzika.