Psychologie v dopravě
(PSvD)


Tento kurz je určen studentům kombinované i denní formy studia. Obsahuje učivo, procvičení a další aktivity k předmětu Psychologie v dopravě.