IT 1. ročník
(IT1p)

Informace, HW, SW, sítě a OS, internet, textový editor