IT 2. ročník
(IT2p)

Excel - editace buněk, formátování, vzorce a funkce, adresování, grafy, seznamy ["databáze"], formuláře, podmíněné formátování, export a import dat).
Databáze - základní pojmy, vkládání a editace dat, databáze a relace, formuláře, sestavy, dotazy, SQL.