Fyzika pro první ročník studijních oborů
(F I)

Kinematika a dynamika hmotného bodu, práce, energie a výkon, mechanika tuhého tělesa, mechanika tekutin,struktura a vlastnosti látek, termika a termodynamika