Ovládání a údržba motocyklu
(OÚV_A)

Tento kurz je určen žákům oboru automechanik jednostopých vozidel

Kurz obsahuje x témat, jejichž nastudování je nutné k úspěšnému zvládnutí závěrečné ústní zkoušky z Ovládání a údržby vozidla.