Základy elektrotechniky
(Základy elektrotechniky)

kurz pro 2.ročník MJV