Klima třídy - 1. C
(Dotazníkové šetření)

Dotazník B3 - 1C