Logistika v dopravě
(LVD2)

Logistika v dopravě, 2. r. nástavba, SMD