Měření osciloskopem
(DM_OsclScp)

kurz určen pro nástavbu Diagnostik motocyklů