Dopravní zeměpis
(DOZ)

Kurz je určen studentům druhého ročníku studijního oboru provoz a ekonomika dopravy.