R_IT1 - informatika 3. ročník
(R_IT1)

R_IT1 - základy počítačové grafiky, práce v AutoCad a Autodesk Inventor