TECHNISCHES WÖRTERBUCH - Technický slovník
(TS)

Deutsch – tschechisch
Výrazový technický slovník německého jazyka