Snímače neelektrických veličin
(Senzory)

kurz pro 3.ročník MJV