Elektrotechnická měření
(Eltech. měření)

kurz pro 2.ročník MJV